Tillfälliga larmlösningar

Det finns tillfällen då behovet av ett larmsystem eller ökat skydd uppstår under en kortare period. För dessa tillfällen kan vi erbjuda tillfälliga larm. Det är specialanpassade larmprodukter som är snabba att installera och montera ned. Larmenheterna trådlösa och driftklara så snart de satts upp. Dessa system hyrs ut så länge som behovet kvarstår. När larmsystemet inte länger behövs, monterar vi ner det och tar tillbaka larmprodukterna.

Vanliga användningsområden är:

  • under byggprojekt, då utrustning och material behöver skyddas
  • i tillfälliga lokaler där man vistas under kort tid exempelvis under en renovering
  • om befintligt larmsystem är ur funktion
  • om det under en begränsad tid finns ett ökat hot

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss