Porttelefoni

Med en porttelefon eller portvideotelefon släpper du enkelt in besökare samtidigt som du har kontroll på vilka som vistas i lokalen eller fastigheten. Uppsala Säkerhetsteknik erbjuder moderna porttelefonilösningar som anpassas till kundens behov. Tillsammans med kunden analyserar vi behovet och kommer fram till den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Vi hjälper våra kunder oavsett vilken typ av system för porttelefoni som önskas.

Fastighetsägare och företag kan välja bland flera olika porttelefonisystem, allt från äldre lösningar som är trådbundna, där varje lägenhet eller lokal har en fast monterad mottagare med högtalare, till modernare system där porttelefonen har direktkoppling till företagets telefonväxel eller de boendes mobiltelefoner.

Porttelefoni för fastighetsägare

Porttelefoni via mobiltelefon har många fördelar. Det krävs ingen kabeldragning vilket ger kostnadseffektiv installation. Boende kan enkelt öppna dörren för besökare via sin mobiltelefon, oavsett var den boende befinner sig.

Portvideotelefoner med display i lägenheterna gör att boende kan se besökaren på en skärm i lägenheten. Systemet är kabelbaserat men det går att utnyttja befintligt kablage vilket håller nere installationskostnaderna. Om man inte önskar ha en portvideotelefon i lägenheten kan man också köra systemet via mobiltelefoni.

Porttelefoni med svarstelefon innebär att varje lägenhet har en egen svarstelefon som är knuten till respektive lägenhet. Fördelen med det är att det inte krävs någon administration vid in- och utflytt.

Till porttelefonin erbjuder vi också smarta tilläggstjänster som tvättstugebokning där bokningen kan göras via mobilen eller datorn. Det underlättar vardagen för alla som bor i flerbostadshus eller bostadsrättsföreningar.

Porttelefoni för företag

För företag är porttelefoni ofta en självklarhet för att man ska kunna ge tillgång till lokalerna på ett säkert sätt. Är det många människor som kommer och går rekommenderar vi att koppla porttelefonen till företagets egen telefonväxel. Ofta blir det aktuellt att installera ett passersystem tillsammans med porttelefonin.

Serviceavtal

Vi erbjuder kompletta serviceavtal för porttelefoni som innebär att vi hanterar alla frågor kring porttelefonisystemet. Då slipper fastighetsvärd eller boende att hantera administration eller felsökning.

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss