LH Alarm är otroligt stolta över det mångåriga förtroendet från Karolinska Universitetssjukhuset. Vi installerar och förvaltar komplexa säkerhetssystem dagligen på bland annat Huddinge sjukhus. En kund som har stora krav på säkerhet och drift vilket passar oss som leverantör utmärkt. Vi strävar alltid efter helheten och bästa resultat.

Nyligen utökades vårt åtagande till att även ta hand om drift och service av säkerheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ”GKS”.

Inom vårdsektorn är behovet av välutvecklade säkerhetssystem mycket stort. Lokalerna ska vara tillgängliga för alla, samtidigt som hotbilden mot vårdinrättningar har ökat markant under de senaste åren och både de som vistas där och medicinsk utrustning måste skyddas från obehöriga. Utrymningsvägar måste vara väl utformade och uppmärkta för att alla oavsett färdmedel ska kunna transporteras ut ur lokalen vid nödläge. LH Alarm har stor erfarenhet kring säkerhetsfrågor inom vårdsektorn och dess mycket komplexa behov.