Ett passersystem är ett tekniskt system av elektroniska lås. Det ersätter nycklar och är en av de viktigaste delarna i ett säkerhetssystem. I de flesta passersystem används idag kort eller nyckelbrickor som elektroniska nycklar. Passersystemet garanterar att rätt personer kan komma in på rätt områden vid rätt tidpunkt. Säkerhetsansvarig kan tillhandahålla eller återkalla behörigheter utan att behöva kräva tillbaka nycklar eller byta ut hela lås. Det är helt enkelt ett flexibelt system för att ge behöriga tillträde och stänga obehöriga ute.

Passersystemets olika delar

Passersystem kan vara uppbyggda på olika sätt med olika accesslösningar. De kan omfatta elektroniska dörrlås för ytter- och innerdörrar, läsare till hissar och trådlösa elektroniska lås på skåp. För öppning av en dörr brukar man säga att det krävs:

 • Något man har (t.ex. en bricka eller tag)
 • Något man är (biometrisk information, som ansiktsigenkänning eller fingeravtryck)
 • Något man kan (t.ex. en kod)

För en säker lösning bör man kombinera minst två av dessa.

Passersystemets viktigaste fördelar

  • Användaren kan få access till en mängd olika dörrar, och olika säkerhetsnivåer kan konfigureras i systemet.
  • Säkerhetsnivån och tidsfönstret för när användaren ska ha access kan styras beroende på tid och veckodag, vilket kan anges i ett tidsschema.
  • Användaren behöver inte ha några fysiska nycklar. I stället sker identifiering med en så kallad kodbärare. Kodbäraren kan vara ett kort eller en tag som man fäster på exempelvis nyckelringen.
  • Man kan dra in behörigheten till vissa dörrar utan att behöva byta ut nycklar och hela låscylindrar.
  • Systemet kan styras så att olika dörrar får olika hög säkerhetsnivå, till exempel kan access till en huvudentré kräva både kort och PIN-kod medan passage mellan avdelningar enbart kräver kort.

Skillnader mot ett traditionellt låssystem

 • Passersystemet registrerar aktiviteten, så att man får en logg över vem
 • som passerat dörren vid vilken tid.
 • Administratören kan begränsa accessen till bestämda tider, så att användare endast kan passera vid vissa tider.
 • Administratören kan enkelt spärra borttappade nycklar.
 • Vanligtvis finns inga kopior av nycklar, som i traditionella nyckelsystem.

Anpassade lösningar

Uppsala Säkerhetsteknik erbjuder individuellt anpassade lösningar som är användarvänliga och kraftfulla med innovativa funktioner. Vi skräddarsyr både effektiva passersystem till butiker och kontor och omfattande, avancerade systemlösningar till stora företag och industrier. Vi använder oss av produkter med högsta kvalitet från starka marknadsaktörer. Våra lösningar möjliggör integrering i befintliga säkerhetssystem samt underlättar för en framtida utbyggnad av systemet.

Experter på passersystem

Uppsala Säkerhetsteknik har lång erfarenhet av passersystem, och tack vare en stor kundkrets med varierande behov har vi en mängd idéer för effektiva lösningar. Hör av dig så får du ett kostnadsfritt förslag. Vi anpassar passersystemet efter dina önskemål och din verksamhet och hjälper dig att göra ditt företag till en smidigare och säkrare arbetsplats.

Kontakta oss

 • Behöver du byta lås?
 • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
 • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss