Om oss

Uppsala Säkerhetsteknik är ett certifierat säkerhetsföretag som säljer och installerar certifierade och godkända säkerhetsprodukter. Vi är en komplett säkerhetspartner till företag, kommuner och landsting inom Uppsala- och Stockholmsområdet.

Vår behöriga ingenjör och våra specialister har lång erfarenhet av att projektera skräddarsydda och individuella säkerhetslösningar. Vi erbjuder en mängd olika produkter och tjänster och tar hand om allt från projektering och installation till reparation och service.

Uppsala Säkerhetsteknik är certifierade av SBSC, och de installationer vi utför uppfyller alltid de regler och föreskrifter som krävs av myndigheter och försäkringsbolag när det gäller utrymning och intrångsskydd.

Certifieringar

Som säkerhetsföretag ställs det höga krav på oss från både kunder, företag och myndigheter. Genom att anlita ett företag med certifierad personal som installerar certifierade produkter försäkrar man sig om att man har en samarbetspartner som är seriös och kompetent.
Genom att anlita ett certifierat företag för säkerhetsinstallationer kan du som kund känna dig trygg med att din anläggning blir rätt projekterad och får rätt säkerhetsinstallation, oavsett storlek på projektet.

Uppsala Säkerhetsteknik AB innehar företagscertifiering Anläggarfirma inbrottslarm Larmklass 3 och Anläggarfirma brandlarm samt personcertifiering Behörig ingenjör brandlarm och Behörig ingenjör inbrottslarm. Vi har också Allmän behörighet för el (AL) och är ISO 9001-certifierade. ISO 9001 är en internationell certifiering som säkerställer att du som kund får konsekventa och kvalitativa produkter och tjänster.

Certifieringarna är utfärdade av SBSC, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. SBSC är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av produkter, personer och ledningssystem, och SBSC certifierar inom Brandskyddsföreningens (SBF) och Svenska Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden.

Som certifierat företag genomgår vi regelbundna kontroller och utbildningar för att ständigt vara uppdaterade på nyheter och förändringar inom området säkerhet.

Vår historia

Uppsala Säkerhetsteknik AB startades utifrån övertygelsen om att säkerhetsbranschen behövde en professionell aktör som kunde fungera både som en trygg samarbetspartner och en effektiv problemlösare.

En vårdag 2004 träffades de båda entreprenörerna och branschkollegorna Fredrik Jansson och Johan Wennertorp för att diskutera ett framtida samarbete. De var båda verksamma i säkerhetsbranschen men kände att varken deras kompetens eller den potential som branschen hade tillvaratogs där de arbetade.

Tillsammans utarbetade de ett koncept och uttalade ett gemensamt mål: ett säkerhetsföretag som kunde utmana de befintliga aktörerna i branschen genom att arbeta effektivt, snabbt och flexibelt och hålla en hög servicenivå.

Under sommaren 2004 gjorde de slag i saken och startade Uppsala Säkerhetsteknik. Sedan dess har företaget vuxit från två till tolv anställda och även kommit att bli en komplett leverantör av säkerhetstjänster till många företag, kommuner och landsting samtidigt som de har behållit sin lokala prägel som karakteriseras av snabbhet och flexibilitet.

Uppsala Säkerhetsteknik har genom åren haft ett tätt samarbete med elfirman Lindells Elektriska AB. Sedan några åt tillbaka är Lindells Elektriska en bifirma till Uppsala Säkerhetsteknik. Detta gör att UST kan erbjuda helhetslösningar för totalentreprenad med egna specialister inom alla tjänsteområden.

En del av Prosero

Uppsala Säkerhetsteknik AB blev april i 2022 en del av Prosero Security Group, en av Nordens ledande säkerhetskoncerner. Prosero förenar det mindre företagets snabbhet med den stora gruppens kompetens, trygghet och utvecklingskraft.

Idag består Prosero av mer än 80 bolag med över 90 000 kunder i norra Europa, och omsätter tillsammans över 4 miljarder SEK. Som en del i en större koncern kan Södra vägens lås dra nytta av fördelar vad gäller samarbeten och kunskapsdelning inom en mängd olika specialistområden.

Hur vi jobbar

För att kunna skräddarsy den bästa lösningen måste man förstå kundens säkerhetsbehov, krav och önskemål. Därför börjar vi alltid med att göra en grundlig analys av behoven och omständigheterna. Utifrån detta designar vi ett skräddarsytt säkerhetssystem som lever upp till kundens förväntningar, både funktionsmässigt och ekonomiskt, samtidigt som vi noga följer rådande krav från myndigheter. När du som kund är nöjd med förslaget utför vi installationen enligt överenskommelse.

På Uppsala Säkerhetsteknik släpper vi inte våra kunder efter avslutad installation. Efter att systemet har tagits i drift kan vi erbjuda service- och underhållsavtal. Vi är angelägna om att snabbt svara på de frågor som kan uppstå, och våra tekniker är alltid redo att rycka ut och avhjälpa felet omgående.

Vi vill att du som kund ska känna dig helt trygg med oss som din partner. Vi har en stark ansvarskänsla och samarbetar bara med de mest välrenommerade bevakningsbolagen och larmcentralerna.

electrician-testing-industrial-machine-2021-08-26-22-28-48-utc
Hus

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitet

Uppsala Säkerhetsteknik ska genom kunskap, engagemang och utveckling säkerställa att alla tjänster och produkter uppfyller våra kunders önskemål. Vårt mål är att överträffa branschens krav och att alla våra affärsrelationer ska präglas av god affärsetik.

Allt vårt arbete ska präglas av kvalitet, vilket bidrar till ett ökat kundvärde till en lägre kostnad. Vi ska vara effektiva och upprätthålla en god och professionell relation med kunder och leverantörer.

För att säkerställa att vi levererar tjänster och produkter som uppfyller våra uppsatta krav på kvalitet ska vi genomföra kontinuerliga och relevanta mätningar.

Miljö

Uppsala Säkerhetstekniks verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete och ska ständigt vara öppen för förbättringar. Grunden för vårt miljöarbete ska vara en medveten ambition att värna om miljön, och vi ska höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

All hantering och transport av avfall ska ske på ett säkert och miljöanpassat sätt, och vi ska sträva efter att ständigt öka vår återvinningsgrad av avfall.

Att jobba på Uppsala Säkerhetsteknik

Våra anställda är hjärtat i vår verksamhet. Större delen av vår vakna tid tillbringar vi på jobbet, och därför vill vi hjälpas åt att skapa en så inkluderande och utvecklande arbetsplats som möjligt där alla ska kunna känna arbetsglädje och yrkesstolthet.

I ett säkerhetsföretag som Uppsala Säkerhetsteknik är medarbetarna avgörande för hur vi lyckas i våra projekt och affärer. Vår personalidé bygger därför på en tillit till medarbetaren och dennes expertis och inställning. Hos oss jobbar man enligt principen frihet under ansvar. Tillsammans fokuserar vi på att utvecklas, både som företag och på individnivå.

Logo UST