Inbrottslarm

Ett inbrottslarm består av flera olika delar som samverkar, reagerar och larmar om någon obehörig gör intrång i de lokaler som är övervakade. Man bör alltså ställa höga krav på systemets utformning och anpassning till den miljö där de installeras för att larmet ska bli heltäckande.

Det är nödvändigt med inbrottslarm i många lokaler för att säkerställa att endast behöriga har tillträde och för att skapa en trygg arbetsmiljö. Vi hjälper dig att komma fram till en lösning som är helt anpassad efter din verksamhet.

Godkända och certifierade

Uppsala Säkerhetsteknik är certifierade av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) och är godkända som anläggarfirma för installationer av inbrottslarm.

Vi arbetar enbart med certifierade produkter, och våra specialister som utför projekteringen av larmsystem är självklart certifierade och behöriga och har lång erfarenhet från branschen. Det innebär trygghet för dig som kund och säkerställer att larmsystemet utformas efter de unika förutsättningar som råder på platsen.

Larm för alla verksamheter

Vi skräddarsyr utbyggbara och individuellt anpassade inbrottslarm för både små och stora verksamheter – allt från mindre butiker och kontor till stora fastigheter och industrianläggningar. Om du vill ha maximal kontroll ordnar vi också så att du kan styra ditt larm från till exempel mobilen eller surfplattan.

Vi har bred kompetens och kan därför göra avancerade integreringar med exempelvis brand- och kamerasystem för att skapa ett komplett säkerhetssystem som tillgodoser alla säkerhetsbehov.

Hur arbetar vi med inbrottslarm?

Vi arbetar alltid nära våra kunder. Vi är lokalbaserade och därför flexibla, snabba och personliga. Varje nytt projekt inleds med en analys- och projekteringsfas där vi går igenom de specifika önskemål du har som kund, vilka krav försäkringsbolaget ställer och vilka förutsättningar fastighetens utformning har.

Vi besöker verksamheten på plats för att skapa oss en grundlig bild av det kompletta säkerhetsbehovet och lokaliserar riskzoner som kanske behöver skyddas extra genom kompletterande säkerhetslösningar (säkerhetsgaller, bråklarm, brandlarm m.m.). Efter att ha analyserat förutsättningarna slutför vi projekteringen och kommer med ett förslag på utformning av inbrottslarmet.

När inbrottslarmet är installerat driftsätter vi det och utbildar den personal som ska ha access och översyn. Slutligen utfärdas ett anläggarintyg som garanterar inbrottslarmets larmklass, och vi erbjuder även ett service- och underhållsavtal. Om behoven kring inbrottslarmet förändras med tiden så finns vi alltid nära till hands.

Experter på inbrottslarm

Uppsala Säkerhetsteknik har lång erfarenhet av inbrottslarm, och tack vare en stor kundkrets med varierande behov har vi en mängd idéer för effektiva lösningar. Hör av dig så får du ett kostnadsfritt förslag. Vi anpassar larmpaketet efter dina önskemål och din verksamhet och hjälper dig att skydda ditt företag mot obehöriga.

Vanliga produkter i våra inbrottslarm är:

 • Rörelsedetektorer
 • Sirener
 • Magnetkontakter
 • Glasdetektorer
 • Vibrationsdetektorer
 • Överfallsknappar
 • App-styrning, mjukvara
 • Kontrollsystem

Kontakta oss

 • Behöver du byta lås?
 • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
 • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss