Brandskydd

Ett brandlarm är en av grundstenarna för trygghet både i hemmet och på arbetsplatsen. Vid en brand är varje sekund dyrbar. Ett brandlarm är till för att skydda människor, egendom och miljö vid brand. I alla verksamheter finns risker för brand, och det är viktigt att upptäcka en brand så tidigt som möjligt. Så för att kunna sätta in åtgärder snabbt gäller det att ha ett brandlarm som är effektivt och anpassat efter verksamheten. Och miljön samt att det följer lagstiftningen, och uppfyller de krav som ställs av myndigheterna.

Stora krav på kvalitet och pålitlighet

Uppsala Säkerhetsteknik har en bred erfarenhet av brandlarm, och förutom brandteknisk rådgivning erbjuder vi allt från mindre utrymningslarm till automatiska brandlarm och stora adresserbara system. Som är integrerade i kompletta säkerhetssystem. Våra installationer utförs alltid i enlighet med gällande regelverk, och vi arbetar enbart med godkända produkter från ledande tillverkare.

Godkända och certifierade

Uppsala Säkerhetsteknik är certifierade av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) och innehar företagscertifiering Anläggarfirma brandlarm samt personcertifiering Behörig ingenjör brandlarm. Våra specialister som utför projekteringen av brandlarm har lång erfarenhet i branschen. Det innebär trygghet för dig som kund och säkerställer att brandlarmet utformas efter de unika förutsättningar som råder på platsen.

Brandlarm

Adresserbart brandlarm

Adresserbara brandlarmsystem har den stora fördelen att varje detektor och larmknapp i systemet har en unik adress. Eftersom varje larmenhet i systemet har en unik adress kan de styras och kontrolleras individuellt. När larmet går ser man snabbt vilken detektor som löst ut, och man kan även styra systemet ner på detektornivå.

Konventionellt brandlarm

Konventionella brandlarm bygger på rök- och värmedetektorer som styrs från en gemensam centralapparat. Detektorerna kopplas i olika antal till olika sektioner, till exempel till en brandcell.

Vid larm indikeras från vilken sektion larmet kommer, men till skillnad från adresserbara system kan man inte se i centralen från vilken specifik detektor larmet kommer. Vid larm indikeras helt enkelt vilken sektion eller brandcell som har löst ut. Sirenerna kopplas på separata larmutgångar.

Talat utrymningslarm

Ett talat utrymningslarm är uppbyggt kring ett högtalarsystem med inspelad röst som ger tydliga instruktioner om hur och varför lokalen ska utrymmas och är det mest effektiva för evakuering i händelse av brand på till exempel skolor, hotell, köpcentrum och fritidsanläggningar. Enligt Boverkets Byggregler bör det finnas ett talat utrymningslarm i samlingslokaler. Det både underlättar utrymningen av en byggnad och kortar ner tiden för utrymningen.

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande som är korrekt installerad och integreras med övrigt brandskydd bidrar såväl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

Experter på brandlarm

Uppsala Säkerhetsteknik har lång erfarenhet av brandlarmsanläggningar för alla typer av verksamheter. Och tack vare en stor kundkrets med varierande behov har vi en mängd idéer för effektiva lösningar. Vi är en trygg partner hela vägen från planering till installering och regelbundna kontroller. Hör av dig så får du ett kostnadsfritt förslag. Vi hjälper dig gärna att göra ditt företag till en säkrare arbetsplats.

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss